قطعات بردهای الکترونیکی (PCB) یا مدار چاپی در دنیای الکترونیک بسیار کاربرد دارند و تقریبا در همه جا هستند.به طوری که می توانید آن را در دستگاه هایی که هر روز استفاده می کنید…